Dr Anna Terzi

в майчинство

Лекар по дентална медицина.
Владее български, руски, румънски и английски език.
Завършила Факултета по Дентална Медицина в София.