Dr. Vladislav Kanev

Лекар по дентална медицина.
Владее български, английски и френски език.

Завършил Факултета по Дентална Медицина медицински университет Варна през 2011 г. Интереси в областа на естетичната дентална медицина, оралната хирургия и имплантологията.