Ivelina Petrova

Dental assistant

Works in Dr. Budzheva's team since 2013 г.

Говори руски и румънски език.

Свидетелство за професионална квалификация по професия "Асистент на лекар по дентална медицина" 2016 г.


Свидетелство за професионална квалификация по професия "Асистент на лекар по дентална медицина" 2016 г.


Сьвремени техники за парадонтална техника


Ефективна комуникация в клинчна практика